2011

Projectontwikkeling en fondsenwerving 'Stop Geweld Thuis'

In opdracht van: Blijf Groep

Op basis van marktverkenning en literatuuronderzoek projectvoorstel geschreven en fondsen geworven voor een nieuw ambulant hulpverleningsproduct van Blijf Groep.

 

 

Advisering projectontwikkeling (ex-) alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's)

In opdracht van: Stichting Maatwerk bij Terugkeer/Project 'Beyond Borders'

Kansen en bedreigingen in kaart gebracht van nieuw te ontwikkelen project gericht op toekomstoriëntatie van jeugdige asielzoekers. Feedback op website 'Beyond Borders' en dagvoorzitterschap conferentie jeugdige asielzoekers.

 

 

Projectontwikkeling en fondsenwerving migranten zonder verblijfsvergunning

In opdracht van: Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)

Oriëntatie op nieuwe mogelijkheden voor fondsenwerving voor Stichting LOS. Projectvoorstellen herschreven en met succes ingediend, o.a. gericht op hulpverlening aan vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning; meldpunt misstanden in de vreemdelingenbewaring; en het uitbreiden van de juridische helpdesk.

 

 

2010
Strategisch Beleidsplan
In opdracht van: VieJa Utrecht
Schrijven van het ‘Strategisch Beleidsplan 2011 – 2014’ van VieJa Utrecht, met sterke nadruk op profilering als expertisecentrum huiselijk geweld.


2009 - 2010
Project ‘Opvang van Slachtoffers Mensenhandel’
In opdracht van: VieJa Utrecht
Advies aan VieJa Utrecht inzake de opvang van slachtoffers van mensenhandel, ontwikkeling van een gespecialiseerd begeleidingsaanbod. Realiseren van categorale noodopvang van slachtoffers van mensenhandel via projectaanvraag bij het Ministerie van Justitie.

2010

Strategisch Beleidsplan

In opdracht van: VieJa Utrecht

Schrijven van het ‘Strategisch Beleidsplan 2011 – 2014’ van VieJa Utrecht.

2009 - 2010

Project ‘Opvang van Slachtoffers Mensenhandel’

In opdracht van: VieJa Utrecht

Advies aan VieJa Utrecht inzake de opvang van slachtoffers van mensenhandel, ontwikkeling van een gespecialiseerd begeleidingsaanbod. Realiseren van categorale noodopvang van slachtoffers van mensenhandel via projectaanvraag bij het Ministerie van Justitie.

FaLang translation system by Faboba